Kapitel 9: Så avslutade varje kommun med middag, gåvor och tal

Stor-Skellefteå fyller 50 år

Mängder av avtackningar och avskedsfester ordnades i december med anledning av att fem gamla kommuner skulle avvecklas.


Gamla Skellefteå stads fullmäktige hade sista mötet 13 december.

Ordförande Viktor Lindfors och vice ordförande Sigrid Nygren avtackade varandra och de 28 ledamöter som inte gick vidare till det nya. 

I Stadshotellets festsal hölls supé med 250 deltagare. Flera gånger utbringades leven för den nya staden.

Enlarge

fest1-1
Sista mötet i fullmäktige för gamla Skellefteå Stad.

Fullmäktiges tidigare ordförande Oscar Dahlqvist gjorde en intressant jämförelse. Han påminde om att sammanläggningen är en återgång till det gamla som gällde för 400 år sedan. Då omfattade Skellefteå socken alla de områden som nu går ihop (samt Burträsk och Norsjö).

Många talare såg sammanläggningen som en satsning för framtiden.

Enlarge

fest2
På sista festen i landskommunen överräckte Birger Bergman belöningar till två företagare: Gottfrid Nilsson, Kåge, som drev gjuteri, och John Dahlgren, som drev cementfabrik.

Skellefteå lands

I Skellefteå landskommun togs det avsked torsdag 16 december. 25 ledamöter skulle inte gå vidare, och avtackades. Även deras fest hölls på Stadshotellet med 460 deltagare. På tallrikarna fanns sandvikare, kyckling och som avslutning glass. Ordförande Valdemar Stenberg sade i sitt tal att han ansåg samgåendet nödvändigt, och att han såg ljust på framtiden.

Jörn

Även i Jörn hölls det avslut torsdag 16 december. Fullmäktiges vice ordförande Gustav Tillgren avtackade ordföranden Arthur Almgren för hans fina arbete. Arthur å sin sida tackade alla andra förtroendemän och anställda för sina insatser i Jörns kommun. Det sista mötet hälls i Centrumhuset som nyligen blivit klart och hade kostat 1,8 miljoner.

Enlarge

fest3
I Jörn uppmärksammades de som gick vidare till fullmäktige i Stor-Skellefteå. Fr v Arvid Lindqvist, Manfred Westermark, Yngve Eriksson, Gunnar Lindgren.

Därefter hölls en middag med 120 deltagare. All deltagare fick en present; en papperskniv i silver med graverat kommunvapen.

Bureå

I Bureå kommun hölls sista mötet 17 december. Det talades om utbyggnad av skolan och önskemålet om nytt badhus, men båda frågorna sköts till den nya kommunen. Det beslöts att handikappföreningen DHR skulle få Åbacka fritidsgård utan ersättning. Bidrag gavs för flera tennisbanor. Klockan 15.44 slogs klubban i bordet för sista gången. 

Kvällens fest för 200 personer hölls i Bureskolans bespisning. Fullmäktiges ordförande Sven E Bergman höll tal som handlade om kommunens 52-åriga historia. Deltagarna fick manschettknappar med Bureå kommuns vapen. 

Enlarge

fest4
Sista mötet i Bureå. Politikern K S Östlund ser på en modell över skolutbyggnad och nytt badhus, som förevisas av arkitekt Jan Johansson.

Byske festade i stan

Byske kommuns avskedsfest hölls i Skellefteå Stadshotell med 175 gäster. Kommunalnämndens ordförande Karl Enqvist höll tal. Byske kommun blev 92 år och en bok om dess historia överlämnades som present.

Enlarge

fest5
Sista festen i Byske. Fullmäktiges ordförande Gunnar Nilsson applåderar för tre veteraner.

Fullmäktiges ordförande Gunnar Nilsson skötte avtackningarna. Han var den politiker från ytterområdena som skulle få den finaste titeln i det nya, då han skulle bli fullmäktiges ordförande även där.

yvonne_test3