Kapitel 5: Här hamnade den politiska makten

Stor-Skellefteå fyller 50 år

Ordförande för fullmäktige i Stor-Skellefteå blev rektor Gunnar Nilsson (S) från Byske.


Vice ordförande blev advokat Ulf Berglöf (FP), Skellefteå. Andre vice ordförande var advokat Bengt O Gullesjö (H), Skellefteå.

Fullmäktige hade 60 ledamöter, varav 31 socialdemokrater, nio centerpartister, nio folkpartister, sju högermän, tre kommunister och en KDS-are, enligt dåtidens sätt att formulera.

Enlarge

kapitel5
Karl-Erik Lundström, socialdemokraterna, blev kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd. Valdemar Stenberg, Centerpartiet, blev vice.

Drätselkammaren, som numera heter kommunstyrelse, fick följande ledning:

K E Lundström (S), målare, Skellefteå. Ordförande och kommunalråd. Han hade samma uppdrag i gamla Skellefteå Stad.

Valdemar Stenberg (CP), Kusmark, vice ordförande.

Karl Enqvist (S), hemmansägare, Norrlångträsk.

Manfred Westermark (S), tidigare kommunalnämndsordförande, Jörn.

Sven Lundmark (S), kontorist, Boliden.

Hilding Lindström (S), överreparatör, Skelleftehamn.

Gustaf Eriksson (S), torkskötare, Bureå.

Erik Lidman (S), servicechef, Bergsholmen

Lennart Jonsson, (S), elektriker, Sörböle.

Georg Marklund (CP), faktor, Ostvik

Gunnar Brännström (H), hemmansägare, Brännan.

Assar Svensson (H), direktör, Ersmark.

Stefan Löfstedt (FP), ombudsman, Granliden, Bureå.

Ulf Berglöf (FP), advokat, Skellefteå

Tobias Lindmark (FP), disponent, Skellefteå.

Orterna inte missgynnade

Skulle orterna få in nog många politiker? Det undrade Norrans chefredaktör K H Wikström, som var aktiv i politiken. Han gjorde en granskning som redovisades vid ett möte. Faktum var att Byske, Jörn och Bureå i förhållande till sin folkmängd faktiskt hade fått med fler politiker.

Något som han själv tyckte var lämpligt med hänsyn till ”föreliggande omständigheter”utan att det förklarades vad han menade.

”Det var ytterst få kvinnor i övriga nämnder, och även på chefsposterna.”

Trots en stor artikel om rättvisa nämns inte med ett ord det faktum att inga kvinnor var med i drätselkammaren, varken som ordinarie eller suppleant.

Det var ytterst få kvinnor i övriga nämnder, och även på chefsposterna. De få undantag som fanns har nämnts i dessa texter. Alla övriga befattningshavare var män. 

Bråk om ordförande

Det var strid om posterna som ordförande. Gamla Skellefteå stad hade socialdemokratisk dominans, liksom Bureå. De övriga hade mycket landsbygd och bidrog med många borgerliga mandat.

Maktbalansen i Stor-Skellefteå skulle bli mycket jämn, 31 S mot 29 övriga.

De tre partier som samverkade (centern, folkpartiet och högern) ansåg därför att ordförandeposterna skulle fördelas till varje parti efter storlek. Dessutom ville de ha ordförandeposten i fullmäktige, eftersom socialdemokraterna tänkte ta kommunalrådsposten.

”Det diskuterades vad som händer om centerstyrda Burträsk och Lövånger skulle gå med. Då vore det möjligt att man förlorar sin majoritet.”

Socialdemokraterna sade nej till båda förslagen och tog rubbet. Oppositionen fick istället utse vice ordförande. Men det sägs i en artikel att meningarna var delade. Det diskuterades vad som händer om centerstyrda Burträsk och Lövånger skulle gå med. Då vore det möjligt att man förlorar sin majoritet. Har man då regeln att vinnaren tar allt så skulle socialdemokraterna förlora samtliga ordförandeposter trots att de vore största parti.

Så här i efterhand kan konstateras:

… att socialdemokraterna behöll greppet även när Lövånger och Burträsk gått med.

… än i dag tar dominerande block/parti alla ordförandeposter, och oppositionen får utse vice.

yvonne_test3