Kapitel 4. Dessa byggen planerades i den nya kommunen

Stor-Skellefteå fyller 50 år

För att övergången från de fem kommunerna skulle gå smidigt hade det bildats en tillfällig gemensam nämnd.


Den hette sammanläggningsdelegerade och hade Viktor Lindfors (S) som ordförande. Nämnden hade i sin tur haft mycket hjälp av kanslichefen Zolo Östlund.

Den hade fattat alla beslut om hur den nya kommunen skulle administreras.

Så blev budgeten

Den första budgeten för Stor-Skellefteå klubbades torsdag 1 december 1966. Den omfattade 220 miljoner. 

Bland investeringarna märktes omdragning av E4 från Kanalgatan till Solbacken. Det skulle kosta 11 miljoner, och staten bidrog med 9,6 miljoner. Arbetena skulle göras 1967 och 1968. Ännu ett vägbygge som var på gång var Torsgatan.

Det hade begärts pengar för byggande av simhallar i Bureå och Jörn, men frågan hänsköts till långtidsbudgeten.

”Kommunerna hade gjort olika när det gällde servering av skolmat på lördagar. Beslutet blev att matservering på lördagar skulle upphöra hösten 1967.”

Bygge av ålderdomshem i Sjungande Dalen tillstyrktes. Det skulle ha 120 vårdplatser och ersätta Kusmarks ålderdomshem och annexet vid Sunnanå ålderdomshem. Det fanns röster som tyckte det var för stort och att mindre enheter skulle byggas ute i orterna. Efter bygget skulle Stor-Skellefteå ha ålderdomshem i Sjungande Dalen, Strandgården, Sunnanå, Brännan, Byske, Bureå och Jörn.

Kommunerna hade gjort olika när det gällde servering av skolmat på lördagar. Beslutet blev att matservering på lördagar skulle upphöra hösten 1967.

Landstinget hade frågat hur intresset var för marken runt Anderstorps lantbruksskola. Svaret blev att storkommunen kan behöva mark både för gymnasium och bostäder.

Ett köp av mark i Innerursvik godkändes. Den skulle användas för byggande av etapp 2, Skelleftehamnsvägen.

Bråk om brandkår

Brandkårens bemanning hade varit en stridsfråga inför samgåendet. 

Det fanns olika förslag, och brandmännen var emot det snålaste. Detta beslutades dock i slutänden och innebar att brandkårerna i Lejonström, Skråmträsk och Kåge lades ner. Fällfors ändrades till att bli brandvärn. 

Vaktstyrkan på stationen i centrala Skellefteå (som sedermera blev tekniska kontoret) blev sex personer. 

Enlarge

brandmannen
Brandmännen i Skellefteå var kritiska till bemanningen, som ansågs bli för liten nu när avstånden ökade.

Brandmännen ville också ha en särskild telefonvakt dygnet runt (och inte bara på dagen). Den stora kommunen skulle ha 14 brandkårer och det fanns 500 byanamn att lära sig. Det ansågs svårt för den jourhavande brandmannen med nattjour att hunna hantera alla larm, särskilt då ”folk som ringer på nätterna ofta är uppskärrade”. 

Brandmännen var också kritiska till att de fortfarande hade 77 timmars arbetsvecka, då de egentligen var lovade 72 timmars tjänstgöring i veckan.

Nästa möte

Arvodena bestämdes vid det näst sista mötet  – torsdag 21 december. 

Den blivande ordföranden i drätselkammaren, kommunalrådet, skulle ha 65 000 kronor i årsarvode. Förste vice ordförande fick 24 000 kronor.

Fullmäktiges ordförande fick 3 000 kronor och förste vice ordförande 1 000 kronor per år.

Socialnämndens ordförande hade 20 000 kronor per år.

”Sammanträdesarvodet beslutades till 20 kronor för den första timmen, och därefter fem kronor per påbörjad halvtimme. Dock max 80 kronor per dag.”

Byggnadsnämndens ordförande hade 16 000 per år, liksom skolstyrelsens ordförande.

Precis som i dagens politik ger arvodena en hint om uppdragen bara var fritidsuppdrag, eller om de krävde deltids- eller heltidsarbete.

Sammanträdesarvodet beslutades till 20 kronor för den första timmen, och därefter fem kronor per påbörjad halvtimme. Dock max 80 kronor per dag.

Vidare på mötet beslöts om en ny gemensam vattentaxa.

Mängder av ärenden hade skickats över från de gamla kommunerna, men de flesta bordlades så att de kunde tas efter nyår istället.

Många flyttade

Det sista mötet hölls torsdag 29 december 1966. De flesta frågor bordlades, bland annat ett skolbygge på Sunnanå för nästan fyra miljoner och utbyggnad av Bureå Centralskola.

yvonne_test3