Kapitel 12: Vid tolvslaget utropades den nya kommunen

Stor-Skellefteå fyller 50 år

Det nya Skellefteå utropades av landshövdingen från balkongen på Stadshotellet.


Enlarge

forstfodd
Norran den 2 januari 1967. Detta var tidningens final efter den senaste månadens omfattande skrivande om kommunsammanslagningen. Texter som vi hämtat glimtar från i denna serie.

Ceremonierna började vid 23.30 på nyårsafton 1966. När Klemensnäs ABF-kör inledde med sång var bara 200-300 personer samlade. ”Stadsborna föredrog tydligen att i det längsta titta på Hylands hörna”, skrev Norran i det fylliga referatet måndag 2 januari.

När det blev dags för talen hade dock skaran utökats betydligt. Hundratals marschaller brann i Stadsparken och längs de närliggande gatorna. Folk kunde värma sig vid varmluftsaggregat som hade ställts ut och som ansågs modernt. Annars var det brukliga att ha eldkorgar. Radions P2 hade direktsändning.

Viktor Lindfors inledde, han var ordförande i den nämnd som hade förberett samgåendet.

Enlarge

balongen
Landshövding Karl G Samuelsson utropar den nya kommunen.

Överlämnandet

”Vi närmar oss timslaget för en historisk händelse, återföreningen av de fem kommuner som under varierande tid levat åtskilda” sade han.

”I kommunerna har det rått, och råder väl fortfarande, delade meningar om sammanslagningen. Diskussionens vågor har tidvis gått höga”, framhöll Viktor Lindfors.

”Alla bör vi glädjas över att leva i ett samhälle där vi fritt får diskutera och påverka utvecklingen. Men nu när de fem blir ett ska stridsyxan i dessa känsliga frågor begravas”, fortsatte han.

Enlarge

museetpubliken
Folkmassan som stod och lyssnade nedanför balkongen.

”Från och med tolvslaget bör vi alla stå beredda att sida vid sida arbeta för att göra Storskellefteå till en stad där alla, vare sig de bor ute i småbyarna, tätorterna eller centralorten, kan känna sig som likvärdiga och lyckliga medborgare.”

Viktor Lindfors bad till sist landshövdingen ta emot de fem kommunerna och sammanföra dem.

Så sade landshövdingen

Landshövding Karl G Samuelson sade att en sammanslagning ofta är en svår pärs för många kommunalmän som troget månat om sina kommuner. 

”Men utvecklingen både när det gäller standard och kostnader pekar på att den hittillsvarande indelningen inte längre på bästa sätt motsvarar behovet. I Skellefteå-området har ni insett detta och framsynt tagit konsekvenserna”, sade han.

”När klockorna ringer in det nya året så ringer de också in ett större och starkare Skellefteå med ökade möjligheter att tillgodose alla de skiftande anspråk som medborgare av i dag ställer på sitt samhälle. Jag önskar den nya storkommunen lycka till”, sade landshövdingen.

Enlarge

forstasidan
Norrans rapport från fyrverkerierna.

Tolvslaget

Så kom tolvslaget som inte kunde höras av den stora publiken. Ljudet från kyrkklockorna nådde inte fram. Istället sågs genom fönstren hur danspubliken på Stadshotellet reste sig upp vid borden och hurrade.

Efter mera körsång lade landshövdingen den nya ordförandekedjan runt Gunnar Nilssons hals, och det utropades ett fyrfaldigt hurra för Skellefteå vidgade stad.

Till sist talade den nyblivne fullmäktigeordföranden.

”Sammanläggning av de fem kommunerna är nu ett faktum. Fem har blivit en”, inledde Gunnar Nilsson, som var socialdemokrat från Byske.

Enlarge

informationschefen
På bilden syns Gunnar Nilsson t v, ordförande för nya kommunfullmäktige samt informationschefen Bo Nordin planera för festen.

Han sade att det nu var viktigt att motverka utflyttningen från norra länsdelen. Han hyllade industrin som en stark kraft och kallade den nya kommunen för en industristad.

”Å nya stadsfullmäktiges vägnar vill jag framföra en varm önskan om en ljus och lyckosam framtid för den nya stadens medborgare och önskar er alla ett gott nytt år 1967”, avslutade Gunnar Nilsson.

Skrikande ugglor

Fyrverkeriet sköts från 00.20, av personal från brandkåren. Det hade kostat 8 000 kronor och vägde två ton. Det bestod av glorior, vattenfall, skrikande ugglor, japanska praktbomber och orgeltjut.  

Det avslutades med brinnande text där det stod ”Skellefteå vidgade stad”.

Enlarge

hjorten11
Så här ser det före detta Stadshuset ut i dag. Huset heter numera Hjorten.

Avslagen stämning

Hur var då stämningen denna historiska natt?

Att den var på topp bland festande danspublik på Stadshotellet råder ingen tvekan. Men bland politiker sägs den ha varit rätt dov. 

John Olofsson har i sin bok om Skelleftebygdens historia skrivit att han var med som tidigare politiker från Skellefteå landskommun. ”Nästan hälften av närvarande ledamöter hade kämpat för att behålla de kommuner som dödförklarades. För dem var klockringningen vid midnatt ingen glädjeyttring, alldeles tvärtom. Och för oss som vunnit kändes det olämpligt att jubla och klappa händerna”, skriver han.

yvonne_test3