Byborna i Norsjövallen: ”Tryggheten bara försvann”

Abstinensfabriken – Kapitel 4

Boende i Norsjövallen slog tidigt larm om missförhållanden – är kritiska till att myndigheterna blundat för problemen.


Många såg vad som hände på Libo Cares behandlingshem. Byborna reagerade, anmälningarna duggade tätt och utredningarna slutade ofta med kritik. Ändå fick företaget ständigt nya chanser. 

Behandlingshemmet i Norsjövallen har kantats av problem med tillstånden, anmälningar och kritik ända sedan starten i januari 2014.

Redan när Norsjö kommunfullmäktige beslutade att bygga om och hyra ut den gamla skolan höjdes röster för att det fanns brister i underlaget och att kommunen borde vänta till dess att hyresgästen hade alla tillstånd klara.

Men det var bråttom, företaget måste komma igång och kritikerna lät sig motvilligt nöjas.

Enlarge

DSC_0209
När oroligheterna eskalerade i höstas drabbades först Norsjövallen och sedan Norsjö samhälle. Foto: Lennart Enkvist

Följden blev att behandlingshemmet startades utan tillstånd. Ett halvår senare beslutade Inspektionen för vård och omsorg att inte ge något tillstånd och att hemmet måste stängas.

IVO trodde inte att kvaliteten och säkerheten kunde garanteras utifrån Libo Cares planer.

Kort därefter öppnade företaget ett utslussningsboende i en annan fastighet för ett par av klienterna. Även det startades utan tillstånd och snart fick IVO in en orosanmälan kring hur klienterna hade det.

Myndigheten utredde frågan och kom fram till att utslussningsboendet kan ha varit tillståndspliktigt. Men eftersom det då hade stängts och behandlingshemmet fått grönt ljus att starta valde IVO att avsluta ärendet.

Därefter har verksamheten – med vissa förändringar och uppehåll – varit igång till dess att IVO för någon månad sedan drog in tillståndet. Då hade polisen gjort en anmälan sedan bland annat handlare i Norsjö slagit larm om att läget blivit ohållbart.

Men det fanns grannar och närboende i Norsjövallen som reagerade långt tidigare.

Enlarge

DSC_0234-1
Rickard Lidén, Fredrik Berg, Thomas Magnusson och Hasse Lidén vittnar om hur tryggheten i byn försvann med Libo Cares intåg. Foto: Lennart Enkvist

Thomas Magnusson, Hasse Lidén, Rickard Lidén och Fredrik Berg var emot att Libo Care skulle få etablera sig i skolan från början och de vittnar om hur tryggheten i byn försvann när det skedde. 

De berättar om vittjade postlådor, drogpåverkade personer som skrikit och ryckt i dörrar sent på kvällarna och bilar som inte fått vara i fred.

– Det är många småbarn här. De har alltid lekt och umgåtts vid lekplatsen och fotbolls- och hockeyplanen. Idag går de en omväg. Många äldre är också oroliga, säger Hasse Lidén.

Samtidigt skapade etableringen en viss splittring i byn, då det även fanns bybor som välkomnade företaget. Byborna upplevde också att det var lugnare från början, när behandlingshemmet bara tog emot kvinnor. 

”Som bybo har man blivit klämd mellan kommunens och Libo Cares ekonomiska intressen.” Rickar Lidén.

Samtidigt var det flera av dem som berättade att de inte fick den hjälp de behövde.

– Missförhållandena var säkert desamma men det märktes inte lika mycket, säger Fredrik Berg.

Thomas Magnusson är inne på samma linje.

– Det är värst för de intagna, att de inte fått hjälp, säger han.

– Och att det är vi som har fått betala, inflikar Hasse Lidén.

De är starkt kritiska mot hur Libo Cares ledning har agerat. Det handlar om allt ifrån dålig information och dålig ordning till att företaget flera gånger startat verksamheter utan tillstånd.

Men de tycker också att myndigheterna har hanterat frågan dåligt. Trots ett stort antal orosanmälningar, mejl om missförhållanden och beslut som landat i kritik fick företaget fortsätta.

IVO verkar mest vara en databas som tar emot information, är deras omdöme.

– IVO har fått in ett otal anmälningar. Men de har inte brytt sig förrän polisen larmade, säger Thomas Magnusson.

Det känns också som att hyresvärden Norsjö kommun har varit mer intresserad av att få in hyran än att bry sig om vad som händer i byn.

– Varför är 60 000 kronor i månaden mer värt än byns trygghet? undrar Hasse Lidén och får medhåll av Rickard Lidén:

– Som bybo har man blivit klämd mellan kommunens och Libo Cares ekonomiska intressen.

Enlarge

DSC_0223-1
Thomas Magnusson, Hasse Lidén, Rickard Lidén och Fredrik Berg är kritiska både till Libo Cares ledning och hur kommunen och IVO har agerat. Foto: Lennart Enkvist

Thomas Magnusson tycker också att kommunen borde ha agerat tidigare.

– Vi har sett det här i tre år. Det har eskalerat, men det var först när problemen kom in i Norsjö samhälle som det hände något, säger han.

Men Libo Cares historia i kommunen började inte i Norsjövallen. Redan 2012 öppnade företaget ett behandlingshem i Kvarnåsen, en och en halv mil därifrån.

Även där vittnade grannar om oroligheter och incidenter på nätterna, inte minst beroende på den låga bemanningen nattetid.

I januari 2015 inträffade en serie händelser med inbrott, narkotika och flera besök av en polispatrull.

”Patrullens egna observationer och intryck efter händelserna är att det är en aningen surrealistisk upplevelse att vara inne på behandlingshemmet. Flertalet av de som bor där är kraftigt påverkade av narkotika (eller behandlingshemmets läkemedel) och det råder en slags oordning och kaos”, skrev polisen i sin rapport.

Av rapporten framgår också att polisen under hösten 2014 beslagtagit flera postförsändelser med narkotika som adresserats till boendet och att det även gjorts beslag på själva boendet.

Händelsen resulterade i att Libo Care fick kritik från IVO för att ha brutit mot dokumentationsplikten, då det inte fanns personal för att ge en god vård.

”Oavsett vad det blir tycker jag att kommunen den här gången ska ha ett informationsmöte med oss i byn om vad vi vill. Nu måste de lyssna.” Rickard Lidén.

Senare samma år kritiserade IVO företaget för att man behandlat kvinnor i Kvarnåsen, trots att tillståndet bara gällde behandling av män.

Till saken hör också att Libo Care i omgångar har drivit flyktingboenden i både Norsjövallen och Kvarnåsen. Även då har det i flera fall stormat kring företaget.

Hösten 2014 planerade man att starta ett asylboende i Norsjövallen – trots att hyresvärden Norsjö kommun sade nej.

Ett år senare startade Libo Care ett flyktingboende i byn, utan att informera kommunen. Kort därefter gjorde företaget en rockad som innebar att lokalerna i Kvarnåsen gjordes om till ett boende för ensamkommande flyktingbarn.

Libo Care saknade dock tillstånd att driva boendet. Snart kom det även in flera orosanmälningar kring hur ungdomarna hade det.

Resultatet blev att boendet tvingades stänga efter knappt två månader. Dessutom gjorde IVO en polisanmälan mot Libo Care för att ha startat flyktingboende utan tillstånd.

Några månader i fjol drev företaget också ett tillfälligt asylboende i Kvarnåsen. Man har även stått bakom ett asylboende i Sollefteå kommun.

Nu är behandlingshemmet i Norsjövallen stängt. Frågan är vad som ska hända med skolfastigheten. Från många bybor höjs röster för att den borde göras om till ett äldre- eller seniorboende. Ett sådant medborgarförslag är också på gång.

– Oavsett vad det blir tycker jag att kommunen den här gången ska ha ett informationsmöte med oss i byn om vad vi vill. Nu måste de lyssna, säger Rickard Lidén.


ivo.jpg

Så kunde missförhållandena fortsätta

IVO:s inspektioner stannade vid krav på åtgärder och kritik – först efter drygt två år rann bägaren över. ”Vi granskar, tar in underlag och fattar beslut i varje enskilt fall”, säger Pia Karlsson, enhetschef på IVO avdelning Nord.

När Inspektionen för vård och omsorg i december 2016 återkallade Libo Cares tillstånd att driva behandlingshemmet i Norsjövallen var motiveringen bland annat att företaget inte fick bedriva hälso- och sjukvårdsverksamhet där och att bemanningen inte var tillräcklig.

Liknande skäl anfördes redan i augusti 2014, när IVO beslutade att inte ge något tillstånd och att verksamheten måste stänga. Då är frågan: hur kunde verksamheten pågå så länge?

Pia Karlsson säger att myndigheten gjorde en tillsyn, noterade bristerna och krävde att företaget skulle åtgärda dem.

– Åtgärderna bedömdes vara tillräckliga. Sedan noterades brister igen. Det är olika bedömningar i olika situationer, säger hon.

”Den rutin vi har är att upprätta polisanmälningar när verksamheter startas utan tillstånd. Det har också skett i ett fall.” Pia Karlsson, enhetschef på IVO avdelning Nord.

Genom åren fick de också många orosanmälningar på sig och mycket kritik, var inte det skäl att stoppa dem tidigare?

– Myndigheten har agerat utifrån de anmälningar som kommit in. En bedömning har gjorts vid varje tillsyn och det har stannat vid kritik. Sedan är det klart att historiken har vägts in i återkallandet av tillståndet.

Libo Care har flera gånger drivit verksamhet i strid med och utan givna tillstånd, har inte det varit en anledning att granska dem närmare?

– Granskningar har gjorts när det har kommit in anmälningar. Den rutin vi har är att upprätta polisanmälningar när verksamheter startas utan tillstånd. Det har också skett i ett fall. Varför det inte gjordes 2014 kan jag inte svara för. Men sådan är gången.

Enligt tillståndet hade inte Libo Care rätt att bedriva hälso- och sjukvårdsverksamhet vid behandlingshemmet i Norsjövallen. Däremot har företaget en hälso- och sjukvårdsdel som finns med i LARO-registret.

Men att den verksamheten skulle drivas på behandlingshemmet var inget som IVO räknade med.

– I tillståndsansökan har man uppgett att man inte ska initiera LARO-behandling i Norsjövallen. Det är det som tillståndet har grundats på. Att man har inkluderat LARO-programmet i verksamheten menar vi också är ett skäl att återkalla tillståndet, säger Pia Karlsson.

”Jag tänker att bakgrunden, hur huvudmannen har bedrivit verksamhet tidigare, ska vägas in i bedömningen.” Pia Karlsson, enhetschef på IVO avdelning Nord.

Med facit i hand, borde ni inte ha gjort det tidigare?

– Vi har agerat när det har kommit in orosanmälningar, gjort tillsyn, konstaterat brister, ställt krav på åtgärder och riktat kritik. Nu var det så pass allvarligt att vi gjorde bedömningen att tillståndet måste återkallas.

Att ett tillstånd dras in omedelbart med hänvisning till att det är fara för enskildas liv, hälsa eller säkerhet är ovanligt.

– Vad jag känner till har det inte hänt på avdelning Nord sedan IVO tog över ansvaret för tillsynen 2013, säger Pia Karlsson.

Nu håller Libo Care på att starta i Kvarnåsen och man har även sökt tillstånd att öppna i Luleå. Hur ser du på det, kommer historiken att vägas in i kommande beslut.

– Jag tänker att bakgrunden, hur huvudmannen har bedrivit verksamhet tidigare, ska vägas in i bedömningen. Men var det landar kan jag inte svara på idag.

Libo Care har nu anmält IVO avdelning Nord till Justitieombudsmannen. Företaget har överklagat beslutet att stänga behandlingshemmet i Norsjövallen och hävdar i sin anmälan att andrahandsuppgifter har redovisats som fakta i IVO:s yttrande till förvaltningsrätten.


Libo-Care-Norsjövallen.jpg

Kommunen: ”Visst spelar hyran en roll”

Norsjö kommun funderade på att bryta hyreskontraktet redan 2015, när Libo Care gick över från att bara behandla kvinnor till att även ta emot män. Men företaget fick vara kvar. 

Efter allt som hände i höstas valde Norsjö kommun i december att säga upp hyreskontraktet med Libo Care. Ett kontrakt som för övrigt även hyresgästen ville avsluta.

Men avtalet kunde ha rivits upp tidigare. Enligt det skulle Libo Care bara ta emot kvinnor med missbruksproblem, men upplägget ändrades när företaget 2015 bestämde att det skulle vara ett blandat boende.

– Vi diskuterade om det var så avgörande att de då inte skulle hyra enligt de ursprungliga premisserna. Men så blev det inte. Sedan hade det inte nått oss jättemycket att det var stora problem, det eskalerade under hösten, säger Lars-Åke Holmgren, verksamhetschef kommunal utveckling.

”Vi har inte riktigt haft kunskap om hur verksamheten bedrevs. Återigen, det eskalerade i höst, det var då det blev uppenbart.” Lars-Åke Holmgren, verksamhetschef kommunal utveckling.

Men byborna hade ju larmat tidigare?

– Jag känner inte riktigt igen att det har nått mig, jag vill reservera mig för vilka de har pratat med.

Lars-Åke Holmgren säger att Libo Care alltid har skött sina åtaganden och betalat hyran:

– Vi har aldrig haft några bekymmer med det.

Hur tungt vägde det att få in hyran?

– Visst spelar det roll. Men vi har inte riktigt haft kunskap om hur verksamheten bedrevs. Återigen, det eskalerade i höst, det var då det blev uppenbart.

Enlarge

Lars-Åke-Holmgren
Lars-Åke Holmgren säger att han inte kände till hur illa läget var förrän polisens rapport kom i december. Foto: Lennart Enkvist

Det finns boende som undrar varför kommunens hyresintäkter är mer värda än byns trygghet, hur ser du på det?

– En stor tom skola måste också vara väldigt negativt för byn. Att det lyser i fönstren skapar möjlighet till jobb och utveckling i byn. Jag vill inte tänka tanken att skolan ska rivas.

Var det då inte ett misstag att bygga om och hyra ut skolan till Libo Care innan de hade tillstånden klara från första början? Nej, inte utifrån att de hade alla papper i ordning i Kvarnåsen, menar Lars-Åke Holmgren:

– Då fanns det ingen anledning att tro att de inte skulle få ett likadant tillstånd i Norsjövallen. Det fanns inga grunder att tro att det var någon stor misskötsel i Kvarnåsen vid den tiden.

Nu har Libo Care tömt och städat ur lokalerna. Enligt avflyttningsavtalet ska företaget betala hyra fram till den sista juni, som en sorts skadestånd.

Vad som sedan händer med fastigheten och om byborna får vara med och tycka till återstår att se.

– Vi ska försöka hitta en verksamhet som känns trovärdig och bra. Vi vill inte att det ska vara någon brottslig verksamhet eller något som de närboende känner obehag av, säger Lars-Åke Holmgren.